bullet Zeventig maal zeven maal

Nadat Jezus de discipelen geleerd had om elkaar te vergeven, had Petrus aan Hem gevraagd hoe vaak hij iemand zou moeten vergeven. ' Zeven keer?' (Drie keer was volgends de regels van de FarizeeŽrs genoeg). Maar wat antwoordde Jezus toen: ' Niet 7 maal , maar zeventig maal 7 maal!'. Daarmee bedoelde hij ontelbare keren. Elke keer weet moet je anderen vergeven. En Jezus vertelde de discipelen een verhaal, zodat ze zouden begrijpen hoe belangrijk het was wat Hij hen probeerde te vertellen:

'Er was een koning die op een dag de mensen bij zich riep, omdat ze hem nog geld moesten betalen. Toen hij daarmee begonnen was , brachten de dienaren van de koning iemand bij hem die hem tienduizend talenten (zeg maar euro's) schuldig was. Dat was heel erg veel geld. De man werd bang, want hij wist dat hij het niet kon betalen. Hij was arm, en zo veel geld zou hij nooit bij elkaar kunnen sparen. De koning begreep dat hij het niet kon betalen. Hij gaf zijn dienaren opdracht om de man, en zijn gezin en alles wat hij had, te verkopen om zo toch nog een gedeelte van het bedrag te kunnen krijgen. Maar toen de man dat hoorde werd hij bang, en viel aan de voeten van de koning neer: 'Oh koning, heb geduld met mij. Ik zal u alles terug betalen'. De koning zag de arme man voor zijn voeten liggen en hij kreeg medelijden met hem. Hij zei tegen de man: 'Ga heen, je bent vrij. Het geld hoef je me niet terug betalen!'. De man stond op van vreugde! Had hij het goed gehoord? Had hij geen schuld meer bij de koning?! Ja, hij had het goed gehoord, en blij liep hij naar buiten. Dat was een goede koning. Dankbaar liep hij verder naar huis. Maar onderweg kwam hij iemand tegen. Iemand die hťm nog 100 schellingen (zo'n 25 euro) schuldig was. Plotseling was hij de vergeving in het palijs van zonet vergeten. Hij liep op hem af, en greep hem bij zijn keel. 'Geef mij het geld dat je mij schuldig bent!' snauwde de man hem toe. De angst overviel de andere man, en hij liet zich voor hem op de grond vallen, en smeekte: 'Alstublieft heb geduld met mij. Ik zal u alles terug betalen'. Maar de man luisterde niet naar hem, maar zette hem gevangen totdat hij al het geld terug betaald had. Andere mensen hadden gezien wat er gebeurd was. Even geleden was de man zo blij uit het palijs vertrokken, en nu gebeurde dit. De mensen werden er verdrietig van en gingen naar de koning. Ze vertelden hem wat er was gebeurt. En de koning liet de man, die hij vergeving had gegeven, bij zich komen. Hij zei: 'Jij bent een slechte man! Ik heb je heel veel geld kwijtgescholden, omdat je mij erom smeekte. Jij had medelijden moeten hebben met die man, zoals ik medelijden had met jou'. En de koning was zo verdrietig en zo kwaad op de man, dat hij hem gevangen liet nemen, totdat hij alles terug zou hebben betaald'.

En Jezus zei: Zo zal ook God de Vader doen met jullie, als jullie anderen niet van harte vergeven. Laten wij zo'n hart hebben als de koning uit dit verhaal. Want wij moeten elkaar vergeven, hoe vaak we ook wat fout doen. Vergeet niet dat er 1 Iemand is die mag oordelen, en dat is God de Vader zelf. We zijn allemaal Zijn dienaren. We hebben heel veel van Hem gekregen terwijl we dat niet verdienen. Zouden wij andere dan niet vergeven uit liefde voor God?

Tot zeven maal zeventig maal, vergeef ik een ander zijn schuld.
Tot zeven maal zeventig maal, de Heer heeft met mij ook geduld.

(Een liedje van Elly en Rikkert)

Klik hier voor de kleurplaat die bij dit verhaal hoort
(En vergeet hem niet op te sturen naar ACI-KIDS! )

(Bron: de Bijbel/ EvangeliŽn)

 

ACI-Kids © is een onderdeel van ACI-web ©