bullet De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter

Victorian Judge

Er was eens een rechter die zich aan niemand stoorde. Niet aan de mensen en niet aan God. Hij haalde voordeel uit het verdriet van een ander. Als twee mensen bij hem kwamen die ergens ruzie over hadden, gaf hij de rijkste van de twee gelijk. En als er een arme bij hem kwam, luisterde hij niet want hij had met niemand medelijden.

Op een dag kwam er een vrouw bij hem. De vrouw was arm. Iemand had haar veel verdriet gedaan. In elk geval wist ze niet hoe ze verder moest. Toen ze voor hem stond zei ze: 'Ach rechter, verschaf mij toch recht tegenover mijn tegenstander'. Maar de rechter zag dat ze erg arm was, en hij luisterde niet naar haar, omdat zij hem toch niets kon geven. De vrouw ging verdrietig weer naar huis. Maar de volgende dag ging ze weer heen en klaagde bij de rechter: 'Help mij toch! Verschaf mij recht tegenover mijn tegenstander' . Maar weer luisterde de rechter niet. Hij leek haar pijn en verdriet niet te voelen, en joeg haar de rechtzaal uit. Haar verdriet en haar wanhoop werden steeds groter. De volgende dag ging ze weer naar hem toe. Hij hoorde haar al aankomen, en snauwde haar toe dat ze weg moest gaan, en hem niet lastig moest vallen. De rechter vond haar maar lastig en vervelend met haar zeuren. Maar de vrouw hield vol, elke dag kwam ze terug.
Overal waar de rechter heen ging, volgde zij: ' Verschaf mij toch recht...' Zo ging het dag in dag uit, en de rechter had helemaal geen rust meer. Elke dag en overal kwam hij de vrouw tegen. Toen ze voor de zoveelste dag bij hem aankwam met haar klacht, verloor de rechter zijn geduld: 'Ok, ok geef haar dan maar waar ze om vraagt, want ze gaat maar door, straks doet ze me nog wat aan!'.

Dit verhaal vertelde Jezus om mensen duidelijk te maken dat ze moesten blijven bidden. En dat ze nooit de moed op moesten geven dat God gebeden niet zou verhoren. Jezus zei: 'Kijk eens naar deze onrechtvaardige rechter. Hij had geen liefde in zich en stoorde zich niet aan het verdriet van mensen. En toch gaf hij uiteindelijk de vrouw waar ze om vroeg. Zou God Zijn kinderen die Hij lief heeft niet veel eerder geven waar ze dag en nacht om bidden? Ik zeg u, Hij zal u spoedig recht verschaffen!'

Jezus kent God de Vader. Hij kent Zijn liefde. En de Vader ziet ons verdriet wel.
En als je in gebed bij Hem komt met je zorgen, zal Hij naar je gebed luisteren. Hij jaagt je niet weg zoals de rechter deed, maar slaat een liefde volle arm om je heen, en zal voor je zorgen. Want je kent het liedje wel h: Als je bid zal Hij je geven, als je klopt aan de deur zal Hij open doen, als je Hem zoekt dat zul je Hem vinden, Halleluja! 

 

 

 

ACI-Kids is een onderdeel van ACI-web