bullet De gelijkenis van de bruiloftsmaal


De farizeeŽrs en de schriftgeleerden, die de Bijbel goed kenden, moesten niets van Jezus hebben. Ze vonden Hem een leugenaar en een indringer. Ze hadden niet de liefde van God in hun hart. Ze waren jaloers op de aandacht die Hij kreeg van de mensen. En hoe durfde Hij zichzelf Gods zoon te noemen! En soms kwamen ze bij elkaar om te overleggen hoe ze Hem zouden laten struikelen. Om zo te laten zien dat Hij een slechte man was.

Op een Sabbat gaf de overste van de FarizeeŽn een maaltijd. Ook Jezus was uitgenodigd. Niet om aardig voor Hem te zijn, maar om Hem in de val te lokken. Ze hielden Jezus in de gaten, om te kijken of Hij iets verkeerds zou doen. Want wie zich niet aan hun regels hield was een goddeloze en slechte persoon. Maar wat veel belangrijker was, was de liefde. En die hadden ze niet..
En toen ze aan tafel zaten, kwam er een man met waterzucht bij Jezus. Hij was helemaal opgezwollen van het vocht. Hij kwam bij Jezus omdat hij geloofde dat Jezus hem beter kon maken. Maar Jezus voelde de ogen van de farizeeŽrs en de schriftgeleerden. 'Wat zou Hij doen? Op de Sabbat mocht je niet werken, dus ook geen mensen beter maken. Zou Jezus het wťl doen?'. Maar Jezus wist wat er in hun hart om ging, en vroeg hun: 'Is het toegestaan deze man op de Sabbat te genezen, of niet?'. Maar niemand durfde iets te zeggen. En Jezus pakte de man bij zijn hand, en genas de man. En de man ging blij weer naar huis, gezond en wel. De farizeeŽrs en de schriftgeleerde zagen met afkeur in hun ogen de gezonde man weer verdwijnen. En Jezus zei tegen hen: 'Als je zoon in de put valt, wacht je toch ook niet tot de volgende dag om hem eruit te halen?'. Ze waren stil.. Hij leefde niet naar hun regeltjes.. Daarop vertelde Hij hun een gelijkenis:

Het koninkrijk der Hemelen is gelijk aan een man, die een bruiloftsmaal gaf voor zijn zoon. Hij had van te voren als heel veel mensen uitgenodigd. Ze wisten dat het feest gegeven werd. Toen, na verloop van tijd, stuurde de man zijn dienaren naar de gasten toe, om te vertellen dat de maaltijd klaar stond. En de dienaren gingen op pad. De ene kwam bij de eerste gast, en vertelde het blijde nieuws. Maar de man zei tegen de dienaar: 'Dat is nou net vervelend, ik heb net een nieuw stuk land gekocht, en dat wilde ik net gaan bekijken! Helaas kan ik niet komen'. Toen de dienaar bij een andere gast aanklopte, had ook die man een smoes: 'Ik heb net een aantal koeien gekocht, en die wilde ik net gaan keuren. Helaas kan ik niet komen..'. De dienaar ging naar de volgende: 'Ach meneer, ik ben net getrouwd, ik kan niet bij de maaltijd aanwezig zijn'. Andere gasten negeerden de dienaars. Sommige mensen lieten hen zelf oppakken en doden. Toen de man dat hoorde werd hij boos, en zei tegen zijn
dienaar: 'Ga snel de stad weer in en neem iedereen mee. De armen, de zieken, de blinden, iedereen die je op straat tegenkomt!'. De dienaar ging snel de stad weer in, en nodigde iedereen uit die hij tegenkwam. Toen hij dat had gedaan ging hij terug naar de man: 'Heer, ik heb gedaan zoals u heeft gezegd, maar er is nog steeds plek'. En de man zei: Ga dan nog verder zoeken, ja buiten de stad. Want mijn huis zal vol worden!'

Dat vertelde Jezus aan de FarizeeŽrs en de schriftgeleerden. Wisten ze wel dat Jezus sprak over het koninkrijk van God? Dat zij die mensen waren die uitgenodigd waren, maar hun eigen leven belangrijker vonden? Zij, de belangrijkste mannen, waar mensen naar op keken. Dat bedoelde Jezus te zeggen met: Want vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten.. Jezus heeft nog meer korte gelijkenissen verteld over het Koninkrijk der Hemelen. Die kun je lezen bij: Gelijkenissen van het Koninkrijk der Hemelen.
 

Klik hier voor de kleurplaat die bij dit verhaal hoort
(En vergeet hem niet op te sturen naar ACI-KIDS!

(Bron: de Bijbel/ EvangeliŽn)

 

ACI-Kids © is een onderdeel van ACI-web ©