bullet Waar sta jij?

Waar sta jij? Wanneer het slecht met je ging zocht je Mij op en bad je tot Mij voor hulp, en Ik hielp je er weer uit. Telkens als je iets had gedaan wat niet goed was, bad je voor vergeving en Ik vergaf het je. Je weet Me wel te vinden als het wat minder met je gaat. Als het goed met je gaat vergeet je Mij helaas weer snel. Juist wanneer het goed met je gaat moet je door blijven bidden en mij zoeken. Dat is niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Ze baden daar voor jou, zodat jij weer uit het dal kon komen.

Ik pleitte voor je bij de Vader. Ik was bij je en hielp je eruit, waarom vergeet je Mij als het goed met je gaat en zoek je me op als het slecht met je gaat? Zou jij het leuk vinden als mensen zo met je omgingen als ze jouw zoeken wanneer ze jouw hulp nodig hebben en ze jou weer vergeten als het goed met je gaat? (Het lijkt dan wel of ze misbruik maken van je goedheid of niet?). Zo voel Ik Mij ook vaak. Wanneer het goed gaat met Mij, waren er duizenden mensen die naar mij luisterden Ik gaf ze allemaal eten van maar 5 broden en 2 vissen. Als het goed ging met Mij kwamen ze tot Mij voor genezing en Ik genas hen. Totdat Ik door 1 van Mijn beste vrienden werd verraden en het slecht met Mij ging, ja toen waren ze nergens meer te vinden.

Tijdens het verhoor bij de FarizeeŽn zei iemand tot drie maal toe dat hij Mij niet kende en liet Mijn links liggen. Ik werd door jullie allemaal bespot en geslagen en Ik werd zelfs door jullie aan het kruishout geslagen. Ja toen het met Mij slecht ging kreeg Ik geen hulp meer van jou, en waar was Ik toen jij hulp nodig had? Was Ik het niet die jou vergaf? Was Ik het niet die jou genas? Ben Ik het niet die jou gekocht en betaald heeft met mijn bloed? Ja als het slecht met jou ging was Ik daar en richtte jou weer op uit dat dal, en toen het met Mij slecht ging, toen Ik werd bespot, toen Ik werd geslagen toen Ik gekruisigd en vermoord werd, waar was jij toen?

Was jij het niet die Mij ook verraadde om er geld mee te krijgen? Was jij het niet die Mij niet kende toen je gevraagd werd of je een kind van God bent? (omdat je je misschien schaamde?). Was jij het niet die Mij verloochende en Mij bespotte toen ik werd ondervraagd? Was jij het niet die Mij sloeg met de zweep of ernaast stond te lachen? Was jij het niet die Mij bespotte op Mijn weg naar Golgotha? Was jij het niet die de spijkers door Mijn handen en voeten sloeg? Was jij het niet die Mij aan het kruis hing en een speer door mijn zij stak? Ik werd verraden, bespot, verloochend, mishandeld en gekruisigd. Ik zat toen in een heel diep dal en er was niemand die wou helpen. Waar stond jij? Was jij de persoon die tijdens de weg het kruis voor Mij opnam, omdat Ik het niet meer kon tillen? Of was jij het die met de mensen meedeed, omdat je anders misschien wel bang bent om niet geaccepteerd te worden.

En toch ben Ik altijd van je blijven houden. Ik heb uit Mijn diepste dal de grootste redding gebracht. Ik heb die pijn gedragen om maar 1 reden, omdat Ik van JOU houd. Alle pijn, verdriet, ellende, echt alle ellende heb Ik op Mij genomen om een deur te kunnen openen, zodat wanneer jij Mij aanneemt en Mij volgt, je door die deur kunt wandelen naar Mijn Vader de Schepper van hemel en aarde. Mijn Vader heeft Mij gestuurd en Mij geofferd, omdat Hij van JOU houd.

Ik vraag je nu dan ook, zoek Mij niet alleen als het slecht gaat met jou. Zoek Mij ook als het goed gaat met jou, want dan kan Ik jou gebruiken en heb Ik jou nodig voor de mensen die Mijn hulp nodig hebben, dan kan Ik jou gebruiken en je laten vormen door Mij zodat je tot een zegen kan zijn voor de mensen die Ik lief heb waarvoor Ik ook aan het kruis ben gegaan dus niet alleen voor jou. Begrijp Me goed Ik wil je nu niet een schuldgevoel opdringen maar Ik wil je echt vragen zoek Mij op niet alleen wanneer het slecht met je gaat. Zoek Mij op vooral als het goed gaat met jou want dan kan Ik jou gebruiken en is dat niet wat je graag wilt?

Ik hou van jou en dat zal ik altijd blijven doen. Het enige wat jij doen moet om Mijn liefde te ontvangen is Mij aan te nemen als jouw Heer en Verlosser en Mij volgen in wat voor situatie dan ook. En als je dat doet zal je door die deur wandelen die Ik tijdens mijn lijdenstocht en tijdens mijn sterven geopend heb. Ik heb alle macht en je kunt alleen door Mij tot de Vader komen. En als het moeilijk met je gaat zal Ik daar voor jou zijn Ik zal je troosten, Ik zal je zegenen en Ik ben degene die je weer uit de put zal halen. En wanneer het goed met je gaat, dan ben ik bij je en deel met je mee in je vreugde Ik zegen je dan ook en gebruik jou voor andere mensen die ook uit de put gehaald moeten worden.

Ik kan jou gebruiken om mensen te vinden die het kruis voor Mij willen dragen. Het is niet makkelijk Mijn kruis te tillen, maar Ik ben daar bij je en Ik help je en met mij zul jij de overwinning vinden en de overwinning behalen. En als Ik je op aarde niet meer nodig heb dan kom Ik jou ophalen voor een heel grote maaltijd met alle mensen die ook mijn kruis hebben getild en dan zullen we voor eeuwig feest vieren.


(Kan jij een mooie tekening maken m.b.t. dit verhaal? Stuur hem dan op naar ACI-KIDS! )

(Bron: www.geocities.com/jezusisdeweg)

 

 

ACI-Kids © is een onderdeel van ACI-web ©