bullet Ik ken jou

Je kent mij misschien niet, maar ik weet alles over je*Psalm 139:1
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat*Psalm 139:2
Alles wat je doet is bij mij bekend*Psalm 139:3
Zelfs je haren op je hoofd zijn geteld*Mattheus 10:29-31
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld*Genises 1:27
In mij leef je, beweeg je en is je bestaan*Handelingen 17:28
Je bent uit mij voortgekomen*Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende ik je al*Jeremia 1:5
Nog voordat ik de wereld maakte, koos ik je al uit*Efeziers 1:4
Je bent geen vergissing*Psalm 139:15
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in mijn boek*Psalm 139:16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven*Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt*Psalm 139:14
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder*Psalm 139:13
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd*Psalm 71:6
Mensen die mijn niet kenden hebben geprobeerd mij te vertegenwoordigen* Johannes 8:41-42
Ik ben niet ver weg en kwaad, want ik ben de volmaakte liefde* 1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met liefde*1 Johannes 3:1
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent*1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen*Matteus 7:11
Want Ik ben de perfecte Vader*Matteus 5:48
Al het goede wat je ontvangt komt uit Mij*Jacobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt*Mattheus 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest*Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde*Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je*Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je*Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen*Jeremia 32:40
Want je bent mijn kostbare bezit*Exodus 19:5
Met mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen*Jeremia 32:41
En Ik wil je grote verbazingwekkende dingen laten zien*Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden*Deuternomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven*Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd*Fillipenzen 2:13
Ik kan oneindig meer voor je doen dan je ooit kunt beseffen*Efeziers 3:20
Ik ben degene die je het meest aanmoedigt*2 Tessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet*2 Corintiers 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je*Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen*Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen*Openbaring 21:3-4
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen*Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus*Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik mijn liefde voor jou laten zien* Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij*Hebreeen 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jou kant, en niet tegenover je, sta*Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk*2 Corinthiers 5:18-19
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen*2 Corinthiers 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou*1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen*Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook*1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde*Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt*Lucas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven*Efeziers 3:14-15
Mijn vraag is wil je mijn kind zijn*Johannes 1:12-13
Ik wacht op je*Lucas 15:11-32


(Kan jij een mooie tekening maken m.b.t. dit verhaal? Stuur hem dan op naar ACI-KIDS! )

(Bron: www.geocities.com/jezusisdeweg)

 

ACI-Kids is een onderdeel van ACI-web