bullet De barmhartige Samaritaan

Op een keer kwam een geleerde man bij Jezus en vroeg Hem: "Hoe kan ik in de hemel komen?" Jezus vroeg hem: "Wat staat er in de wet?" De man antwoordde: "Je moet God liefhebben en ook de mensen om je heen." "Dat is een goed antwoord," zei Jezus. Maar de man vroeg verder: "Welke mensen moet ik dan liefhebben?"

En Jezus vertelde: Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Alles pakten zij van hem af en sloegen hem bijna dood. Na een poosje kwam er een priester langs. Hij zag de man liggen, en ging er met een boog omheen. Ook kwam er een tempeldienaar voorbij, maar doe liet hem ook liggen. Een Samaritaan, die langs kwam, ging naar de gewonde man toe en verbond hem. Hij zette de man op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde men de gewonde man. De volgende dag ging de Samaritaan weer weg. Hij betaalde alles voor de man die overvallen was.

Jezus vroeg toen aan de geleerde man: "Wie van de drie had de man lief die was overvallen: de priester, de tempeldienaar of de Samaritaan? " "De Samaritaan,"Zei de geleerde man. Jezus zei tegen Hem: "Ga nu maar naar huis en doe net zoals die Samaritaan."


(Kan jij een mooie tekening maken m.b.t. dit verhaal? Stuur hem dan op naar ACI-KIDS! )


(Bron: De Schuilplaats voor KIDS)

 

ACI-Kids is een onderdeel van ACI-web